کارآموزی

کارآموزی بیمارستان دامپزشکی حیوانات خانگی اکسیژن

دانشجویان و دانش آموخته های علاقمند دامپزشکی می توانند در بخش های مختلف بیمارستان به عنوان کارآموز حضور داشته باشند.
برای اطلاع از قوانین و هزینه ها می توانید با مسئول کارآموزی بیمارستان تماس بگیرید:


989356591700+
@oxygen_academy2

لازم به ذکر است علاقمندان به عنوان کارآموزی پرستاری و کارشناس بخش هم در بخش های مختلف می توانند حضور یابند.
علاوه براین دوره های آموزشی کوتاه مدت و طولانی مدت هم در بیمارستان با موضوعات مختلف اجرا می شود که در بخش دوره های آموزشی وبسایت بیمارستان اطلاع رسانی می شود.