گرید وبلاگ

Myxomatous Mitral Valve Disease

میکسوماتوز چیست؟

میکسوماتوز یک بیماری ویروسی واگیردار و کشنده خرگوش های وحشی اروپایی و خانگی است. میزان مرگ و میر آن می…